80573: Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5165222
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπάση Αικατερίνη
Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5165222
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ182 «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» Α/Α ΟΠΣ: 5547
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €

Η Πράξη "Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο" αφορά στην ανάπτυξη του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης που ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρ. 51 του Ν. 4009/2011 και στοχεύει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΕΙ καθώς επίσης και στην προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών.

Βάση του παραπάνω αναπτύχθηκε ο σχεδιασμός υποστήριξης της λειτουργίας του Γραφείου του Ιονίου Πανεπιστημίου σε τέσσερις συνεκτικούς αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: α. Δράσεις Ανάπτυξης και Υποστήριξης Γρα.Δι.Μ. (εμπεριέχει την ανάπτυξη, τις διαδικασίες διαχείρισης και τον σχεδιασμό του Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης καθώς και τη διάγνωση ευκαιριών εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και εμβάθυνσης της διασύνδεσης με το εσωτερικό περιβάλλον στο πλαίσιο της υποστήριξης της διασφάλισης της ποιότητας στο Ίδρυμα), β. Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και καλών πρακτικών (διαμόρφωση αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού, πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων και ταυτόχρονη συμπερίληψη του Πληροφοριακού Υλικού από την ΒΙΚΕΠ του Ι.Π.), γ. Διαμόρφωση Κοινοτήτων Μάθησης για την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών καθώς και την Διεξαγωγή Επιστημονικών Ενεργειών (Σεμινάρια/Εργαστήρια/workshops καλών πρακτικών διδασκαλίας  ΚΑΙ  μάθησης, διαμόρφωση οδηγών ευρύτερα και ειδικότητα για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων/ΑμεΑ καθώς και διεξαγωγή έρευνας ψηφιακών δεξιοτήτων κοινοτήτων μάθησης), δ. δράσεις προβολής αποτελεσμάτων και ενημέρωσης (δημιουργία ιστοσελίδας και χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανοικτή ημερίδας Γρα.Δι.Μ. καθώς και διαμόρφωσης υλικού προβολής).

Η ολοκλήρωση υλοποίησης της Πράξης μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6004357 και τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (ΑΔΑ: 9ΜΠ9Η-Σ31) 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας