80560: Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5136074
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5136074
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 142 «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» Α/Α ΟΠΣ: 4788
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €

Ο στόχος της Πράξης "Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο" ήταν η ανάπτυξη και η λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδιο για:
- τη συστηματική καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΠ αλλά και του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΙΠ και την κατοχύρωση, αξιοποίηση και κατάλληλη προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
- την αρωγή στη μετατροπή των καινοτομιών που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία σε κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, την ορθή διαχείριση αυτών και την αξιοποίηση και περαιτέρω χρήση των παραγόμενων από την διανοητική ιδιοκτησία προϊόντων,
- την υποστήριξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών με την παροχή γενικών επιχειρηματικών συμβουλών (βέλτιστη νομική μορφή, διαδικασίες έναρξης, σύνταξη καταστατικών, κ.ο.κ.) προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος,
- τη συμβουλευτική σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. για καλλιτεχνικό έργο, αρχεία, λογισμικό, νέες τεχνολογίες κ.ά.).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας