80559: Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων [ΚΕΔΙΒΙΜ]
KEDIVIM
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Μνιέστρης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΚΕΔΙΒΙΜ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων" ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους τρόπους μέσω των οποίων οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως μουσική εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Στόχος του ήταν να αναδείξει τη σπουδαιότητα της κριτικής και της δημιουργικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, να ενισχύσει την αντίληψη των σύγχρονων πολυτροπικών περιβαλλόντων και να εμπλουτίσει τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών. Κομβικοί τομείς σε όλο το πρόγραμμα ήταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, η ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας και η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα (καταστροφή του περιβάλλοντος, διαφορετικότητα, κ.ά.). Ειδικά για τους μουσικούς, δόθηκε έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η μουσική τεχνολογία σε όλους τους τομείς εμπλοκής με τη μουσική (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση, διασκευή κ.ά.).
Πιο αναλυτικά, οι επιμορφούμενοι εμβάθυναν σε ζητήματα που αφορούν τη βέλτιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων εστιάζοντας κυρίως στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τεχνολογικές εμπειρίες των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, καθώς και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις ένταξης των ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευσή τους. Εισήχθησαν σε τεχνολογικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την ενίσχυση διαφορετικών περιοχών γνώσης. Τέλος, μελέτησαν τρόπους ενσωμάτωσης οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στη μουσική διδασκαλία-μάθηση, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EEA).

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μουσικής καθώς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικεύσεων για τους οποίους η μουσική αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου τους (βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, παιδαγωγοί και εμψυχωτές καλλιτεχνικών προγραμμάτων κ.λπ.). Το πρόγραμμα αφορούσε σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους τρόπους αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία τους. Σε όλους τους τομείς του προγράμματος, το θεωρητικό υπόβαθρο θα διαπλέκεται με πρακτικές εφαρμογές σε μία διεπιστημονική προσέγγιση.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας