80555: Δημιουργία έκθεσης εικονικής πραγματικότητας, με επιλεγμένο μουσειακό υλικό του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κομιανός Βασίλης
Δημιουργία έκθεσης εικονικής πραγματικότητας, με επιλεγμένο μουσειακό υλικό του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 21PROC0091633633)
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 20.000,00 €
Ακρωνύμιο: VR MUSEUM

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (InArts Lab) του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη δημιουργία έκθεσης εικονικής πραγματικότητας, με επιλεγμένο μουσειακό υλικό του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, για την επέτειο του 1821 και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα μουσειακά εκθέματα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων (ΕΛΚΕ) Ιονίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την ανάδειξη συγκεκριμένων θεματικών και επιλεγμένων εκθεμάτων του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου (εφεξής ΦΤΜ) με τη χρήση αναδυομένων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις συλλογές του ΦΤΜ και η επικέντρωση σε θεματική δράση, η οποία θα συνδέεται με την επέτειο του 1821. Επίσης τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα μουσειακά εκθέματα του ΦΤΜ.

 

Ιστοσελίδα έργου: https://ft-museum.gr/vr/


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας