80551: Επιμέλεια εκδόσεων και εκδηλώσεων σε θέματα Τέχνης & Επιστήμης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ονοράτου Νταλίλα
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Cultivamos Cultura - Associação Cultural και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 4.003,22 €

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν σε επιμέλεια εκδοτικού περιεχομένου στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου Dalila Veronica Fortuna Honorato  για λογαριασμό της Cultivamos Cultura - Associação Cultural στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Arc-hive» και κωδικό έργου "CREA2020 101008535" που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Creative Europe Media Programme.  .

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
1. Σχεδιασμό της αφηγηματικής δομής για την παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου της καλλιτεχνικής συλλογής που παρέχει η Cultivamos Cultura.
2. Επιμέλεια του εκδοτικού περιεχομένου για την προβολή των δημιουργών της καλλιτεχνικής συλλογής που κατέχει η Cultivamos Cultura.
3. Συμβουλευτική υποστήριξη της ομάδας επιμέλειας των εκδόσεων του προγράμματος «Arc-hive».
4. Συμβουλευτική υποστήριξη της εξωστρέφειας του προγράμματος «Arc-hive».


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας