80550: Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών για χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρράς Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: 74488/Ν1/23-06-2021 (ΦΕΚ3155/τ. Β'/19.07.2021) Υπουργική Απόφαση
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 81.926,33 €

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών (ΠΔΞΓ) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, προς τους αποφοίτους του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με στόχο τη χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, σε κέντρα ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 6117/Α5/13-1-2017 (Β΄ 324) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 74488/Ν1/23-06-2021 (ΦΕΚ3155/τ. Β'/19.07.2021) Υπουργική Απόφαση.

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων) και 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το σύνολο των ωρών ανέρχεται στις 670 (65 διά ζώσης και 605 εξ αποστάσεως -σύγχρονη και ασύγχρονη - μέσω πιστοποιημένων πλατφόρμων) και προσφέρει πιστοποίηση διδακτικής της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής
γλώσσας.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσο με 30 ECTS» από το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης, στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας
των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας