80549: ΠΜΣ Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουλουγλιώτης Διονύσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος ως συντονίζον Τμήμα και συμμετέχοντος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν από κοινού και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management
of Cultural Heritage), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5287/21-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 4823/02.11.2020, τ. Β’).

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς», έχει ως αντικείμενο:
1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας αλλά και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
3. Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
• Να συμβάλει και να εξελίξει την θεωρητική και πρακτική άσκηση των διαφορετικών επιστημών που συμβάλουν στην ανάδειξη, μελέτη, καταγραφή και διατήρηση των πολιτισμικών αγαθών.
• Να προάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και αλληλοκατανόηση όλων των επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία πολιτιστικών ιδρυμάτων.
• Να προάγει την επιστημονική έρευνα και να μεταδώσει την ακαδημαϊκά καλλιεργούμενη γνώση στον τομέα της μουσειολογίας και της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Να συμβάλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού ρόλου του επιμελητή ενός πολιτιστικού ιδρύματος που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή διαχείρισης των αρχαιολογικών, ιστορικών, εκκλησιαστικών, λαογραφικών και εθνογραφικών τέχνεργων.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας