80529: Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχώνευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων MIS 5049438
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρυώτης Βασίλειος
Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχώνευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων MIS 5049438
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: 43 «Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 3706
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 1.063.611,11 €

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάλληλη ενίσχυση και επιτάχυνση της διαδικασίας συγχώνευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με το πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καταστεί εφικτή:
- η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών του ενιαίου Φορέα,
- η ενοποίηση και η συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας και προς τους ευρύτερα συναλλασσόμενους με το ΙΠ,
- η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του ενιαίου Φορέα και η μείωση του αντίστοιχου κόστους λειτουργίας,
- η απρόσκοπτη ανταπόκριση των ενιαίων υπηρεσιών του ΙΠ στον ρόλο τους και τέλος
- η άρση των επιπτώσεων της νησιωτικότητας στη συνολική αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Η Πράξη περιλαμβάνει 4 Υποέργα:
Υποέργο 1: Δράσεις απλούστευσης/ ομογενοποίησης διαδικασιών (πιστοποίηση ενιαίου και διαλειτουργικού περιβάλλοντος διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας) (κωδ. ΕΛΚΕ 80529)
Υποέργο 2: Ενοποίηση/ Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΠ. (κωδ. ΕΛΚΕ 80530)
Υποέργο 3: Προμήθεια Εξοπλισμού (δικτυακού εξοπλισμού ασφαλείας και εξοπλισμού) (κωδ. ΕΛΚΕ 80531)
Υποέργο 4: Ενέργειες Δημοσιότητας (επικοινωνιακή στρατηγική και σχέδιο δημοσιότητας (Media Plan ) (κωδ. ΕΛΚΕ 80532)
Υποέργο 5: Ενέργειες Ενίσχυσης Συστημάτων και Διαδικασιών Δικαιούχου με Ίδια Μέσα (λειτοπυργία Γραφείου Διαχείρισης αλλαγών, υποστήριξη ενιαίου –διαλειτουργικού περιβάλλοντος διοίκησης και ακαδημαϊκής λειτουργίας, εκπαιδευτικό υλικό και απολογισμός διαδικασίας κατάρτισης) (κωδ. ΕΛΚΕ 80533)

Η Πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας