80525: Λογισμικό υποστήριξης ηλεκτρονικής δακοπαγίδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρύδης Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ AGRON AE και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 6.048.39 €
Ακρωνύμιο: iOlive

Η σύμβαση από την AGRON AE αφορά στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού υποστήριξης ηλεκτρονικής δακοπαγίδας και ειδικότερα:
- Ανάπτυξη και υποστήριξη διεπαφής για διαχείριση και παροχή δεδομένων 25 ηλεκτρονικών δακοπαγίδων.
- Ανάπτυξη και υποστήριξη βάσης δεδομένων η οποία θα τροφοδοτείται από τα δεδομένα των 25 ηλεκτρονικών δακοπαγίδων.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας