80524: Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες , Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος – 20ος αιώνας) [ΚΕΔΙΒΙΜ]
KEDIVIM
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φωτεινή Καρλάφτη
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΚΕΔΙΒΙΜ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος "Επτανησιακός Πολιτισμός" ήταν η:

  1. Ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών του πολιτισμού των Ιόνιων Νησιών σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του, σε διαχρονικό-ιστορικό επίπεδο, με στόχο την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των αντίστοιχων γνώσεων μέσω της οργανωμένης και συστηματικής αναζήτησης, έρευνας, επεξεργασίας και παρουσίασης βιβλιογραφικών δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, ακόμη και σχετικού πρωτογενούς αρχειακού υλικού.
  2. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού μέσω της παροχής των εξειδικευμένων γνώσεων, ούτως ώστε το δυναμικό αυτό να συμπληρώσει ή/και να αναβαθμίσει τις γνώσεις που έχει λάβει σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα ή επαγγελματική εμπειρία ή διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.  
  3. Απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν τα μορφωτικά τους προσόντα, να επιλέξουν νέες επαγγελματικές οδούς ή να μεταβάλουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε πτυχιούχους σχολών ανθρωπιστικών επιστημών: ιστορικούς, φιλόλογους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νομικούς, ιστορικούς τέχνης, ιστορικούς του δικαίου, οικονομολόγους κ.ά., αλλά βεβαίως και σε όλους όσοι επιθυμούν, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε μία ευρύτατης κλίμακας θεματική που αφορά τον Επτανησιακό Πολιτισμό (γράμματα, τέχνες, μνημεία, κοινωνία, οικονομία, δίκαιο) σε μία μακροσκοπική ιστορική και διεπιστημονική προσέγγιση. Το πρόγραμμα επίσης απευθυνόταν στον κάθε πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή και για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας