80523: Επίδραση της κλιματικής αλλαγής και προσδιορισμός της τρωτότητας του οικοσυστήματος Δάσους Κουνουπελίου Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης Ηλείας. Διερεύνηση των οικοσυστημικών λειτουργιών των τρωτών σημείων του Φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την Οικοτουριστική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Προστασία του
Green Fund
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιωτάρας Διονύσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Κωδικός Πρόσκλησης: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνες και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 96.720,00 €

Στο πλαίσιο του έργου «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής και προσδιορισμός της τρωτότητας του οικοσυστήματος Δάσους Κουνουπελίου Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης Ηλείας. Διερεύνηση των οικοσυστημικών λειτουργιών των τρωτών σημείων του Φυσικού περι-βάλλοντος με σκοπό την Οικοτουριστική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Προστασία του», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», με αριθμό απόφασης Πράσινου Ταμείου 206.2.1/2021, ΑΔΑ: Ω8ΙΨ46Ψ844-ΖΙ1, ο ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών με σκοπό την υλοποίηση των Δράσεων του έργου από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο οικοσύστημα του δάσους του Κουνουπελίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ηλείας, με ταυτόχρονη εκτίμηση και διαχωρισμό των πιέσεων που το οικοσύστημα δέχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο το οικοσύστημα θα μπορέσει όχι μόνο να προστατευθεί, αλλά και να προσαρμοστεί στα νέα περιβαλλοντικά -κλιματικά δεδομένα. Τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που θα προταθούν στο πλαίσιο του έργου θα εξασφαλίσουν πρωτίστως την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό με τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας θα προταθούν και έργα υποδοχής με σκοπό την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής ώστε να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό και πόλο επισκεπτών στη διάρκεια του έτους. Στο πλαίσιο αυτό θα προταθούν μέθοδοι διαχείρισης επισκεπτών και ποσοτικοποιημένοι δείκτες παρακολούθησης του προτεινόμενου σχεδίου δράσης οικοτουρισμού.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας