80519: Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο [ΚΕΔΙΒΙΜ]
KEDIVIM
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φυτίκα Αθηνά
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΚΕΔΙΒΙΜ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Το πρόγραμμα "Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις" στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, ερευνητικά πεδία που φωτίζουν τη μουσική διδασκαλία-μάθηση και δεξιότητες μουσικής και μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Το πρόγραμμα εμβαθύνει στις βασικότερες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας του παιδιού και στη σημασία της μουσικής στην ανάπτυξή του. Αναλύονται τρόποι με τους οποίους η μουσική συμβάλλει στην ενίσχυση της συναισθηματικής και κοινωνικής επίγνωσης και επάρκειας του παιδιού, και η σχέση της με τις σημαντικότερες κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές και αισθητικές θεωρίες.
Δίνεται έμφαση στο παιδί μέσα στο οικογενειακό και το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, εξετάζοντας θεματικές όπως: η μουσική επικοινωνία μητέρας-βρέφους, η διυποκειμενικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, και η επικοινωνιακή μουσικότητα. ίνεται έμφαση στην έννοια της ομάδας, της μουσικής στην κοινότητα και της συμπερίληψης και διερευνούνται τρόποι ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην προσχολική αγωγή. Επιπλέον μελετούνται τρόποι ένταξης παιδιών προσφύγων στην πολυπολιτισμική μικτή τάξη και στις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση.

Το πρόγραμμα προσκαλεί νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, μουσικούς, παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων και ειδικεύσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της μουσικής αγωγής και της προσχολικής ηλικίας. Επίσης απευθύνεται σε αποφοίτους Ωδείων, ΙΕΚ ή άλλων σχολών που σχετίζονται με το αντικείμενο.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας