80518: Εθνική Χρηματοδότηση έργου CERETAB - Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης (80397)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Matching Funds
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 4.788,88 €

Το έργο "Εθνική Χρηματοδότηση έργου CERETAB" αποτέλεσε την εθνική χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ, για το έτος 2019, στη βάση της συμμετοχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο ερευνητικό έργο με τίτλο "CoopERation for incrEased siTuational Awareness estaBlishment" (Συνεργασία για την κατασκευή συστήματος επαυξημένης ενημέρωσης) με ακρωνύμιο "CERETAB" που υλοποιήθηκε το διάστημα 01/12/2018-31/05/2023 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80397) στο πλαίσιο του “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant agreement no: 823774 — CERETAB — ISFB-2017-AG-ESUR).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας