80517: Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου MIS 5087338
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου MIS 5087338
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ131 «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης» Α/Α/ ΟΠΣ:4527
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 176.094,57 €

Βασικός στόχος της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου" (Ionian University Career Office) ήταν η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω δράσεων που στόχευσαν:
- στην αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των δομών λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ιχνηλάτηση, συλλογή και μεταφορά στοιχείων των φοιτητών και αποφοίτων μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
- στη μεθοδική και τεκμηριωμένη ιχνηλάτηση και αποτύπωση (μέσω επιστημονικών μελετών, εκθέσεων , αναφορών κτλ) των χαρακτηριστικών(κλίσεων, ενδιαφερόντων, επιλογών,στόχων κτλ) των φοιτητών και πτυχιούχων του ιδρύματος.
- στην πολύπλευρη και συστηματική ιχνηλάτηση και καταγραφή στοιχείων της απορρόφηση των αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου στη αγορά εργασίας
- στην αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεσματικότερη επικοινωνίας, συνεργασίας και πληροφόρηση των υποψηφίων φοιτητών/ ενεργών φοιτητών/ αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
- στην ανάπτυξη διαύλων συνεργασίας για την ιχνηλάτηση, ανταλλαγή και μεταφορά στοιχείων φοιτητών και αποφοίτων με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας καθώς και με τις δομές του Υπουργείου Παιδείας
- στην ανάπτυξη ανταλλαγή και μεταφορά στοιχείων φοιτητών και αποφοίτων μέσω σύνδεσης με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΕΕ καθώς και με δομές του Υπουργείου Παιδείας.
- στην αξιοποίηση του Γραφείου Διασύνδεσης ως κόμβου ιχνηλάτησης της σχέσης φοιτητών και αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με φορείς προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας τόσο στο τοπικό επίπεδο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας