80515: Εκπαιδευτικές Ευέλικτες Ψηφιακές Παιγνιώδεις Δραστηριότητες Απόδρασης με Άξονα τον Πολιτισμό και Διαθεματική Προσέγγιση που βασίζεται στο STEAM
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεληγιάννης Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ BYTE A.B.E.E. και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 24.193.55 €
Ακρωνύμιο: ΕΥΑΠΟΔΡΑΣΗ

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης περιεχομένου επαύξησης για 6 σημεία υποστηρίζοντας αναγνώριση των αντικειμένων από κινητές συσκευές (tablet) και την προβολή του οπτικοακουστικό περιεχομένου επαύξησης μέγιστης διάρκειας ενός λεπτού για κάθε σημείο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές Ευέλικτες Ψηφιακές Παιγνιώδεις Δραστηριότητες Απόδρασης με Άξονα τον Πολιτισμό και Διαθεματική Προσέγγιση που Βασίζεται στο STEAM», διακριτικό τίτλο "ΕΥΑΠΟΔΡΑΣΗ" και κωδικό έργου "Τ1ΕΔΚ-04075" που εγκρίθηκε στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από την ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με την εταιρεία SIEBEN Ε.Π.Ε. (Pobuca)


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας