80511: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπάση Αικατερίνη
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος

Τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν από κοινού και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in Environmental Education and Sustainable Development), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/29-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3610/29.08.2020, τ. Β’). Η απόφαση ίδρυσής του τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο 2023 (ΦΕΚ 768/Β’/15-2-2023) και προβλέπει την καθιέρωση χρήσης μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 100% της διδασκαλίας. 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», έχει ως αντικείμενο την προώθηση των πρακτικών εφαρμογών των σύγχρονων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση Δημιουργικών Τεχνολογιών για την απόδοση του
εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική περιοχή που προκύπτει από την τομή των επιστημονικών πεδίων του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, των Νέων και Δημιουργικών Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών, αλλά και της Ψηφιακής Τέχνης, και βασικός στόχος είναι η μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και η ανάπτυξη τυπικών και δημιουργικών δεξιοτήτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενισχύουν τη διάδοση της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές/-ριες θα πρέπει να έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες ανάλυσης, σχεδιασμού, δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, βασισμένων σε σύγχρονες οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και στην πρακτική εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων και τεχνολογιών.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας