80510: Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού MIS 5076479
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλιάδης Γεώργιος
Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού MIS 5076479
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ127 «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Α/Α ΟΠΣ: 4520
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Προϋπολογισμός: 48.856,31 €

Η Πράξη με τίτλο "Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού" (Support of the compulsory distance education work of academic staff at the Ionian University, due to COVID-19, with the procurement of electronic equipment) αφορούσε στην υποστήριξη και ενίσχυση της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας των διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξαιτίας του Covid19, με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για σύγχρονη τηλεκπαίδευση (πλατφορμών, άδειες χρήσης, laptops, ψηφιακών γραφίδων, web καμερών κτλ.) λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο εξοπλισμό και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Πράξη υλοποιήθηκε με ένα υποέργο προμήθειας (Ν.4412/2016) το οποίο περιελάμβανε όλα τα κόστη για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας