80508: Υπηρεσία Έρευνας Συμπεριφοράς Τουριστών και Συμβουλευτικές Προτάσεις για την Διαμόρφωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κονιδάρης Αγησίλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Προϋπολογισμός: 8.050,00 €

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση  εκπόνησης έρευνας συμπεριφοράς τουριστών και συμβουλευτικές προτάσεις για την στο παλίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής Μάρκετινγκ υπέρ του Δήμου Αργοστολίου ως προορισμός.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας