80499: Κατανοώντας την Τουρκία μέσω στοιχείων γλώσσας, πολιτισμού και κοινωνίας [ΚΕΔΙΒΙΜ]
KEDIVIM
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαλακόπουλος Γεώργιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΚΕΔΙΒΙΜ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Σε έναν σύγχρονο κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και αλληλεπίδραση, το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Κατανοώντας την Τουρκία μέσω στοιχείων γλώσσας, πολιτισμού και κοινωνίας" προσπάθησε να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση όσων μελετούν και αναλύουν την Τουρκία. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος ήταν οι εξής: 1) κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού μέσω παροχής σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων ούτως ώστε το δυναμικό αυτό να συμπληρώσει ή/και να αναβαθμίσει τις γνώσεις που έχει λάβει σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα ή επαγγελματική εμπειρία και 2) απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να επιλέξουν νέες επαγγελματικές οδούς ή να μεταβάλλουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η επίτευξη των σκοπών αυτών υλοποιήθηκε μέσω της οργανωμένης και συστηματικής παρουσίασης ακαδημαϊκού, ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού εκ μέρους εξειδικευμένων επιστημόνων.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν στον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, που ενδιαφέρεται είτε να συνδυάσει την απόκτηση μιας πλήρως εξειδικευμένης «εικόνας» για τη σημερινή Τουρκία με την παράλληλη εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας είτε να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας