80494: ΠΜΣ Μουσική Παιδαγωγική
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Διονυσίου Ζωή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειοτυργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσική Παιδαγωγική» (Music Pedagogy), με δύο ειδικεύσεις: «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» (Music Education in Schools and the Community) και «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» (Choral Conducting of Children's Choirs in Schools and the Community", το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3241/24-06-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2919/12.07.2019, τ. Β’).

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μουσική Παιδαγωγική» έχει ως αντικείμενο την επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα της «Μουσικής Παιδαγωγικής στο σχολείο και στην κοινότητα» και της «Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε ποικίλα σχολικά και εξωσχολικά μουσικά πλαίσια. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» στοχεύει στην οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και πράξης στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας, μάθησης και εκτέλεσης, στην παραγωγή, εφαρμογή, διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, στη διεύθυνση χορωδίας, καθώς και στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Πιο συγκεκριμένα σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και έρευνας στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης χορωδίας, με σκοπό μία σύγχρονη θεώρηση της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης και της διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα, με έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην κριτική και βιωματική προσέγγιση
της μουσικής παιδαγωγικής και στην παροχή μιας διεπιστημονικής θεώρησης της μουσικής εκπαίδευσης που προκύπτει από το διάλογο με διάφορα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία, και β) η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης χορωδίας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η καινοτομία του εν λόγω Π.Μ.Σ. έγκειται στη διεπιστημονική και διά καλλιτεχνική φύση της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και στις δυνατότητες σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη στη μουσική διδασκαλία-μάθηση με ποικίλους τρόπους σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια, που αποτελούν βασικές μεθοδολογικές αρχές που θεραπεύονται στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής, νεανικής και σχολικής χορωδίας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας