80480: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5063308
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηρειώτου Ευφημία
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5063308
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ96 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2022» Α/Α ΟΠΣ: 3523
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 483.720,00 €

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντιστοιχούν 40 θέσεις ωφελούμενων, οι οποίες, με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος κατανεμήθηκαν στα Τμήματα του Ιδρύματος: Τμήμα Ιστορίας (3), Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (4), Τμήμα Μουσικών Σπουδών (4), Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (3), Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (4), Τμήμα Πληροφορικής (3), Τμήμα Τουρισμού (4), Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (3), Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (3), Τμήμα Περιβάλλοντος (3), Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (3), Τμήμα Εθνομουσικολογίας (3).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας