80479: Ενίσχυση εμπειρίας χρήστη και πολιτισμικής καινοτομίας μέσω βιωματικής διεύρυνσης γνώσης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας MIS 5066856
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος Απόστολος
Ενίσχυση εμπειρίας χρήστη και πολιτισμικής καινοτομίας μέσω βιωματικής διεύρυνσης γνώσης με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας MIS 5066856
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Α.Π.: 3402/2769/Α2
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 238.754,05 €
Ακρωνύμιο: ΜΟΝ-ΡΕΠΟ

Το έργο ΜΟΝ ΡΕΠΟ έχει ως στόχο την ανάδειξη επιδεικτικών εγκαταστάσεων του Μον Ρεπό σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να μπορέσουν οι επισκέπτες του να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτισμικής εμπειρίας» μέσα από την καινοτόμο, τεχνολογική προσέγγιση, αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιείται ο χώρος του Μον Ρεπό, αλλά και του αντίστοιχου μουσείου, με αξιοποίηση των ποικίλων δυνατοτήτων της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality-AR). Ο ανοικτός χώρος του κτήματος του Μον Ρεπό αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την εφαρμογή της Επαυξημένης Πραγματικότητας, αφού η φυσική δομή δεν είναι άθικτη και η καθημερινότητα προηγούμενων εποχών δεν είναι πλέον απτή. Από την άλλη, ένας κλειστός χώρος (όπως τα Ανάκτορα Μον Ρεπό-Μουσείο), ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον ανοικτό χώρο προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, σχετικά με την εξοικείωση των επισκεπτών με τον χώρο, αλλά και σχετικά με τις διαδικασίες επίδειξης και μάθησης για μαθητές, φοιτητές ή νέους επιστήμονες. Στο χώρο του κτήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που εντάσσουν τον επισκέπτη σε αυτόν (immersive technologies), ώστε να «περπατά» μέσα στον 3Δ χώρο σε διάφορες στιγμές της ιστορίας του (timeline). Παράλληλα, μέσα από διάφορα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) ο επισκέπτης θα «παίζει» με τις σωστές μεθόδους συντήρησης του μνημείου και θα κατανοεί τις δυσκολίες των ιστορικών και συντηρητών, ενώ ένα προσωποποιημένο κυνήγι θησαυρού, μέσα από την αναζήτηση των διαφόρων στοιχείων, θα φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με στοιχεία της παλαιότερης, αλλά και νεότερης ιστορίας της περιοχής. Στο χώρο του μουσείου θα δημιουργηθεί ένα Workspace/Open Lab ως μέρος του Μουσείου. Στον χώρο αυτό, ειδικότητες που ασχολούνται με την ανάδειξη του μνημείου θα έρχονται σε επαφή, μαθητές, φοιτητές ή και νέοι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να δουν σε πραγματικές συνθήκες τη δουλειά έμπειρων επαγγελματιών και να «συμμετέχουν» εικονικά στις διαδικασίες. Ο χώρος θα διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος θα βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών (π.χ. 3d printers). Επίσης θα ζωντανεύουν, με τη βοήθεια της AR, στιγμές από τη ζωή του κτηρίου σε παλαιότερες εποχές. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το παρόν έργο προτείνει τον συνδυασμό έρευνας αιχμής στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και συμπερασμού, μαζικών δεδομένων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και λογισμικού που αξιοποιεί με έξυπνο τρόπο πολιτιστικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, το έργο αρχικού προϋπολογισμού 800.000,00 € βασίστηκε στη συνεργασία της ΜΜΕ Sieben, η οποία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής, με έμπειρους ερευνητές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Τελικός στόχος είναι τόσο η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής που απευθύνονται σε δημιουργούς εφαρμογών, όσο και μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής που θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την αναζήτηση, παρουσίαση και δημιουργική επανάχρηση του πολιτιστικού περιεχομένου με στοιχεία παιχνιδοποίησης.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας