80477: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5049078
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδοπούλου Αγνή
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5049078
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ97 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» Α/Α ΟΠΣ: 3587
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 618.378,70 €

Η Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» στόχευσε στην παροχή ουσιαστικής στήριξης σε φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ως ουσιαστικό παράγοντα διευκόλυνσης των σπουδών τους, αντιμετωπίζοντας επί της ουσίας προβλήματα που παραδοσιακά συντελούν στην μικρή ή σημαντική επιμήκυνση των σπουδών και σε αρκετές περιπτώσεις στην εγκατάλειψή τους. Για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ανωτέρω προβλημάτων λειτούργησε η Μονάδα Στήριξης και Συμβουλευτικής Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου με μια σειρά από υπηρεσίες και παρεμβάσεις: 1. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης φοιτητών, 2. Υπηρεσίες εργοθεραπείας, 3. Υπηρεσίες κοινωνικής Μέριμνας, 4. Υποδομές ενίσχυσης προσβασιμότητας φοιτητών ΑμεΑ, 5. Οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η Πράξη υλοποιήθηκε σε δύο (2) κύκλους (2018-2023) μέσω τεσσάρων (4) Υποέργων:
Υποέργο 1: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. ΕΛΚΕ 80335)
Υποέργο 2: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κωδ. ΕΛΚΕ 80386)
Υποέργο 3: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. ΕΛΚΕ 80477)
Υποέργο 4: Προμήθεια-Β΄ κύκλος Υλοποίησης (κωδ. ΕΛΚΕ 80478)


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας