80474: Το δημογραφικό προφίλ των παιδιών της Παιδόπολης Ζηρού Πρέβεζας MIS 5050160
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανωγιάτης Pele Δημήτριος
Το δημογραφικό προφίλ των παιδιών της Παιδόπολης Ζηρού Πρέβεζας MIS 5050160
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ103 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’" Α/Α ΟΠΣ: 3784
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 45.545,50 €

Μέσω του ερευνητικού έργου με τίτλο "Το δημογραφικό προφίλ των παιδιών της Παιδόπολης Ζηρού Πρέβεζας" (The demographic profil of the children of Podopolis Ziros Preveza) 479 σωζόμενοι φάκελοι τροφίμων της Παιδόπολης Ζηρού, καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία όπως η γεωγραφική, κοινωνική και οικογενειακή προέλευση των φιλοξενούμενων παιδιών, η ιατρική κατάστασή τους κατά την είσοδο στην Παιδόπολη και κατά την διάρκεια της παραμονής τους σε αυτήν, με έμφαση στη σωματολογική τους εξέλιξη και τη νοσολογία και τέλος η μαθησιακή εξέλιξη και οι σχολικές επιδόσεις. Επίσης, καταγράφηκε η θηγεία των υπόλοιπων μελών της οικογένειας του κάθ τροφίμου κατά την εισαγωγή των τελευταίων και στοιχεία της προσωπικότητάς τους όπως καταγράφηκαν από το προσωπικό της Παιδόπολης.

Επίσης ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι οδηγίες για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δόθηκαν από τα ΓΑΚ. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων και δεδομένων έγινε με την επιστημονική λογική της στατιστικής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν με την τήρηση της ανωνυμίας και της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα ευαίσθητα αυτά προσωπικά δεδομένα.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο 4th Conference of the European Society of Historical Demography και δημοσιεύθηκαν στο Διεθνές Περιοδικό Mediterranean chronicle, 11 (2021) υπό τον τίτλο "The demographic profile pf the children of Pedopolis Ziros Preveza".


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας