80471: «Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη, ανατομό-λειτουργική, μορφολογική και βιο-μηχανική προσέγγιση»
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη,ανατομό-λειτουργική,μορφολογική και βιο-μηχανική προσέγγιση». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας