80461: Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος Απόστολος
Βιωματικό εκπαιδεΥτικό παιχνίδι για τη διεΡεύνηση της κοινΩνικής ταυτότητας της επαΝάστασης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Ακρωνύμιο: ΒΥΡΩΝ

Αν η έλευση των κινούμενων εικόνων χαρακτήρισε τις κοινωνίες του 20ού αιώνα, ο 21ος εστιάζει στην άμεση εμπλοκή των ανθρώπων στην παραγωγή και κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν την πιο γνώριμη και πλέον διαδεδομένη μορφή από τα νέα μέσα ενισχύοντας την ενεργό ενασχόληση των παικτών. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία η συστηματική επιστημονική έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση ιστορικών θεμάτων σε αυτά, τους τρόπους ιστορικής αναπαράστασης, της ιστορικής εμπειρίας και μάθησης μέσα από αυτά, ενώ θα λέγαμε ότι αποτελούν μία νέα μορφή ιστορικού κειμένου, το οποίο είναι δημοφιλές και αλλάζει τον τρόπο που η Ιστορία γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό.

Τα ψηφιακά παιχνίδια ως μέσο διαμεσολάβησης της γνώσης είναι ικανά να αναπτύξουν με κριτικό τρόπο τι συνέβη στο παρελθόν, ενώ στην περίπτωση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ενσωματώνουν παιδαγωγικές τεχνικές με σκοπό να διδάξουν γνώσεις και δεξιότητες στους παίκτες. Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της νέας εποχής, συνεπικουρούμενοι, δε, και από την τύχη να διαθέτουμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ιστορίας, οδηγηθήκαμε στην συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια μελετά τα ψηφιακά παιχνίδια αναφορικά με το περιεχόμενο, τη λειτουργία, την ανάπτυξη διάδρασης ανάμεσα στα υποκείμενα και το περιεχόμενό τους, επεκτείνοντας την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση.

Ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η σχεδίαση ενός serious game με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, συνδυάζοντας γνώση από την έρευνα στα ψηφιακά παιχνίδια και στις ιστορικές κοινωνικές ομάδες από μια ψηφιακή προσωπογραφική βάση δεδομένων. Η πρόταση “ΒΥΡΩΝ” στοχεύει σε μία καινοτόμο προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης αναδεικνύοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που έδρασαν για την έναρξη και την εξέλιξή της, απευθυνόμενο τόσο σε μαθητές, όσο και στο ευρύ κοινό. Οι χρήστες του παιχνιδιού μπορούν διασκεδάζοντας να συγκεντρώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να διερευνήσουν πώς ιστορικά κερματισμένες κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες χωρίς συγκεντρωμένα μέσα δύναμης ξεκινούν την Επανάσταση και αρχίζουν να συγκροτούν κράτος.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας