80457: Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία στην EUROPEANA - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεληγιάννης Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Matching Funds
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 58.024,44 €

Το έργο "Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία στην EUROPEANA - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ" αποτέλεσε την εθνική χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ, για τα έτη 2018, 2019, στη βάση της συμμετοχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Byzantine Art and Archaeology Thematic Channel" (Θεματικό Κανάλι Βυζαντινής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής) με ακρωνύμιο "BYZART" που υλοποιήθηκε το διάστημα 01/10/2017-30/04/2019 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80303) στο πλαίσιο του “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant agreement no: INEA/CEF/ICT/A2016/1332234).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας