80450: Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων - ΓΓΕΤ, εθνική συμμετοχή
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσώχου Αγγελική
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Matching Funds
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 7.691,29 €

Το έργο "Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων - ΓΓΕΤ, εθνική συμμετοχή" αποτέλεσε την εθνική χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ, για τα έτη 2018, 2019, στη βάση της συμμετοχής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο ερευνητικό έργο με τίτλο "DATA Goverancefor supporting GDPR" (Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων) με ακρωνύμιο "DEFEND" που υλοποιήθηκε το διάστημα 01/07/2018-31/03/2021 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80342) στο πλαίσιο του “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant agreement no: 787068-DEFEND).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας