80446: Γαίες του Απόλλωνα - Δίκτυο για τις παραδόσεις και την κληρονομιά στη μουσική MIS 5003428
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερέλος Διονύσιος
Γαίες του Απόλλωνα - Δίκτυο για τις παραδόσεις και την κληρονομιά στη μουσική MIS 5003428
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 126.108,27 €
Ακρωνύμιο: APOLLO LANDS

Το έργο Apollo Lands στοχεύει στην προώθηση της μουσικής καινοτομίας μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου ικανού να υποστηρίξει τη μόλυνση μεταξύ μουσικών ειδών, συνδυάζοντας ιστορικά συγκροτήματα και συγκροτήματα δρόμου με σύγχρονα στοιχεία, προκειμένου να συγκολληθεί ο δεσμός μεταξύ της παράδοσης και των σύγχρονων πλαισίων και να αυξηθεί η αξία του κοινότητα για την ανάπτυξη της μουσικής επιχειρηματικότητας. Στόχος του έργου είναι η οργάνωση της ανταλλαγής δεξιοτήτων, καθώς και η υποστήριξη της ένταξης και της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των μουσικών και street συγκροτημάτων. Χάρη στο έργο Apollo Lands, θα ανοίξει τρία Μουσικά Κέντρα, όπου η συγκέντρωση καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, ενώσεων και άλλων ενδιαφερομένων από τον κόσμο της μουσικής θα οργανώσει διάφορες δραστηριότητες, όπως ανταλλαγή γνώσεων για τη μουσική, μουσικές έρευνες και αντιστοιχία μεταξύ μουσικών, ερμηνευτών και διευθυντών των θεάτρων.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 893.104,00 € υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου, Universita degli Studi di Bari Aldo Moro, Consorzio per Lo Sviluppo dell'Area Conca Barese. 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας