80440: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 532.400,00
Έργο Φορέα: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ακρωνύμιο: ΕΔΒΜ96

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν εγκριθεί συνολικά 40 θέσεις ωφελουμένων.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
• Πρόσληψη Νέων Επιστημών Κατόχων Διδακτορικού στους οποίους θα ανατεθεί η διδασκαλία
μαθημάτων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ΕΔΒΜ96
• Απόκτηση αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού διπλώματος
• Ενίσχυση και υποστήριξη του διδακτικού έργου που παρέχεται από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας