80438: Δράσεις Συστημικού χαρακτήρα, Πρότυπο ISO8001 και ΕΛΟΤ1429
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 15.000,00

Μοντελοποίηση και τυποποίηση λειτουργικών διαδικασιών ΕΛΚΕ μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015, Διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας