80422: Εξοπλισμός - Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της», Τίτλος υποέργου: Υλοποίηση και Λειτουργία Αποθετηρίου
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαθεοδώρου Χρήστος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ49
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 22.200,00

Ανάπτυξη Μουσικών Ψηφιακών Συλλογών (ΜΨΣ) για επτά (7) Φιλαρμονικές της Π.Ι.Ν. οι οποίες φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού ιστορικού αρχείου της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής . Δημιουργία Αποθετηρίου που θα λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο οποίο οι ΜΨΣ θα φιλοξενούνται και θα διαχειρίζονται από ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο θα παρέχει σε πιστοποιημένους χρήστες εύκολη, γρήγορη και ταυτόχρονη πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας