80419: Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της MIS 5031251
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεργατσούλης Εμμανουήλ
Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της MIS 5031251
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» Α/Α ΟΠΣ: 2268
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 252.159,63 €

Αντικείμενο της Πράξης "Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της" είναι η ανάπτυξη Μουσικών Ψηφιακών Συλλογών (ΜΨΣ) για επτά (7)  Φιλαρμονικές της Π.Ι.Ν. (Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, Κέρκυρα/ Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκριπερού, Κεφαλλονιά/ Φιλαρμονική Σχολή Αργοστολίου, Κεφαλλονιά/ Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, Κεφαλλονιά/ Φιλαρμονική Γαστουρίου "Ομόνοια", Κέρκυρα/  Φιλαρμονική Άνω Κορακιάνας "Σπύρος Σαμάρας", Κέρκυρα/ Φιλαρμονική Σιναράδων Κέρκυρας) οι οποίες φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού ιστορικού αρχείου της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής και ειδικότερα η ανάπτυξη Μουσικής Ψηφιακής Συλλογής (ΜΨΣ) ανά συμμετέχουσα φιλαρμονική που θα περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο, τεκμηριωμένο και μεταγεγραμμένο σε μηχαναγνώσιμη μορφή αρχειακό υλικό, η δημιουργία Αποθετηρίου στο οποίο οι ΜΨΣ θα φιλοξενούνται  και θα διαχειρίζονται από ένα ενιαίο σύστημα, η  προμήθεια και χρήση φορητών συσκευών ( tablets) που θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά αναλόγια, προς διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των 7 Φιλαρμονικών.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 3 Υποέργων: Υποέργο 01: Προμήθεια Εξοπλισμού (κωδ. ΕΛΚΕ 80422) Yποέργο 02: Ψηφιοποίηση  (κωδ. ΕΛΚΕ 80421) Υποέργο 03: Υλοποίηση και Λειτουργία Αποθετηρίου  (κωδ. ΕΛΚΕ 80419)


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας