80418: Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων MIS 5031254
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεληγιάννης Ιωάννης
Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων MIS 5031254
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ION49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» Α/Α ΟΠΣ: 2268
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 209.698,15 €
Ακρωνύμιο: holograms

Το έργο "Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων" αποτελεί το Υποέργο 01 της Πράξης "Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων" που υλοποιήθηκε σε σύμπραξη του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και είχε σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδραστικού οδηγού περιήγησης για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για χρήση από επισκέπτες αλλά και από τους κατοίκους της.

Στη βασική του λειτουργία, το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στον χρήστη χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, συνοδευόμενες από οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ποιότητας για 80 σημεία ενδιαφέροντος εντός του Μνημείου της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιούνται επίσης τελευταίες τεχνικές φωτογραμμετρίας ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν το μνημείο σε βάθος και με μεγάλη λεπτομέρεια. Πραγματοποιείται μοντελοποίηση στοιχείων των σημείων ενδιαφέροντος σε μορφή υψηλής ποιότητας ολογραμμάτων, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην ισχυρή καινοτομία του έργου καθώς εκτός από την αναγνώριση των σημείων ενδιαφέροντος σε επίπεδο περιήγησης επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει ειδικές πτυχές τους οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ακόμη και αν στέκεται κανείς κοντά στο σημείο.

 

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πολυμεσικού, διαδραστικού οδηγού περιήγησης στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας. Ειδικότερα, προτείνει και δημιουργεί μια μεθοδολογία πρόσβασης στην πληροφορία για ένα πολιτιστικό Μνημείο ( Παλιά Πόλη της Κέρκυρας)  με χρήση τεχνολογίας 360ο video, επαυξημένης πραγματικότητας και ολογραμμάτων.Μέσα από την τοποθέτηση και περιγραφή σημείων σε χάρτη, γίνεται εφικτή η σχεδίαση, δημιουργία και λειτουργία καινοτόμων διαδραστικών διαδρομών αφήγησης (digital tours) προοριζομένων για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και η παροχή ολοκληρωμένης ιστορικής πληροφορίας για κάθε σημείο ενδιαφέροντος. 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας