80418: Τίτλος Πράξης: Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων, τίτλο υποέργου: Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεληγιάννης Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 217.200,00
Ακρωνύμιο: ΙΟΝ 49

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πολυμεσικού, διαδραστικού οδηγού περιήγησης στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας. Ειδικότερα, προτείνει και δημιουργεί μια μεθοδολογία πρόσβασης στην πληροφορία για ένα πολιτιστικό Μνημείο ( Παλιά Πόλη της Κέρκυρας)  με χρήση τεχνολογίας 360ο video, επαυξημένης πραγματικότητας και ολογραμμάτων.Μέσα από την τοποθέτηση και περιγραφή σημείων σε χάρτη, γίνεται εφικτή η σχεδίαση, δημιουργία και λειτουργία καινοτόμων διαδραστικών διαδρομών αφήγησης (digital tours) προοριζομένων για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και η παροχή ολοκληρωμένης ιστορικής πληροφορίας για κάθε σημείο ενδιαφέροντος. 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας