80417: Καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της Κέρκυρας MIS 5030952
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της Κέρκυρας MIS 5030952
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ION49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» Α/Α ΟΠΣ: 2268
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 185.861,96 €
Ακρωνύμιο: TRUMPET

Η Πράξη TRUMPET είχε στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών καταγραφής, οργάνωσης και προώθησης της μουσικής πολιτιστικής παραδοσης της Κέρκυρας δίνοντας έμφαση στην τεκμηρίωση και προβολή τόσο του ιστορικού μουσικού αποθέματος σημαντικών συνθετών της Κέρκυρας, όσο και στην ανάδειξη της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας των φιλαρμονικών και χορωδιών που δραστηριοποιούνται στο νησί της Κέρκυρας, καθώς και σύγχρονων δημιουργών μέσω:

  • Ενός ψηφιακού αποθετηρίου στο οποίο οι μουσικοί πολιτιστικοί φορείς μπορούν να καταχωρήσουν μουσικά τεκμήρια (π.χ. παρτιτούρες, μουσικό υλικό, προγράμματα συναυλιών, κ.ο.κ.) και σε συνεργασία με καταρτισμένους επιμελητές να διαμορφώσουν τον τρόπο προβολής και σημασιολογικής τους επισήμανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν καταχωρηθεί στο ψηφιακό αποθετήριο άνω των 800 τεκμηρίων από 8 φορείς της Κέρκυρας.
  • Μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης και προβολής των καταχωρημένων τεκμηρίων παρέχοντας δυνατότητες αναπαραγωγής του καταχωρημένου πολυμεσικού υλικού.
  • Μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (για λειτουργικό σύστημα Android και σε 5 μεταφρασμένες εκδόσεις) μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να έχουν μια πιο φιλική και άμεση αλληλεπίδραση αναφορικά με την αναζήτηση, προβολή και πολυμεσική αναπαραγωγή των μουσικών τεκμηρίων, να ‘εξατομικεύσουν’ την προβολή των μουσικών τεκμηρίων μέσω της κατάταξης τους σε συγκεκριμένα θεματικά ‘μουσικά μονοπάτια’ βάσει των ενδιαφερόντων τους, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για μουσικά δρώμενα στο νησί και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας