80417: Καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της Κέρκυρας
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ION49
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Ακρωνύμιο: TRUMBET

Ανάπτυξη ενός πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών καταγραφής, οργάνωσης και προώθησης της μουσικής πολιτιστικής παραδοσης της Κέρκυρας. Προβλέπεται η ανάπτυξη διαδυκτιακής ψηφιακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει την πλούσια μουσική κληρονομιά της Κέρκυρας καθιστώντας την προσβάσιμη στο κοινό, για έρευνα, μάθηση και διασκέδαση.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας