80414: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών της Πράξης "Ανακαλύπτω την πόλη μου" MIS 5031256
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παππάς Θεόδωρος
Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών της Πράξης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» Α/Α ΟΠΣ: 2268
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 234.942,89 €

Το έργο "Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών της Πράξης "Ανακαλύπτω την πόλη μου" αποτελεί το Υποέργο 01 της Πράξης  "Aνακαλύπτω την πόλη μου-Ψηφιακά Εργαλεία για την Ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και της Τοπικής Ιστορίας των Ιονίων Νήσων" η οποία υλοποιήθηκε με την σύμπραξη του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας με σκοπό την ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων περιήγησης, καθώς και προσαρμοσμένων ψηφιακών παιχνιδιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), που έχουν ως στόχο την ανάδειξη του τοπικού υλικού και άυλου πολιτισμού τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

 

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας