80412: ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ:καταγρφαή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων (υποέργο 1)
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρτίνης Αριστοτέλης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 310.650,07
Έργο Φορέα: ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ:καταγρφαή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων (υποέργο 1)

Διατήρηση και προστασία των μνημειακών ελαιώνων και ελαιόδεντρων της ΠΙΝ και της βιοποικιλότητας τους, μέσω της υλοποίησης καινοτόμων παρεμβάσεων, όπως εντοπισμός και αποτύπωση υπεραιωνόβιων ελαιώνων και ελαιόδενδρων, δεντροχρονολόγηση, διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών Ουσιών τους, καταγραφή & παρακολούθηση βιοποικιλότητας στους υπεραιωνόβιους ελαιώνες, ανάδειξη και προβολή τους κλπ.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας