80412: ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ:καταγρφαή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων MIS 5034829
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρτίνης Αριστοτέλης
ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ:ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ:καταγρφαή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και ΑΝάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων MIS 5034829
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:3262
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 301.710,12 €
Ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ

Στόχος της Πράξης "ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ" ήταν η διατήρηση και προστασία των μνημειακών ελαιώνων και ελαιόδεντρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) και της βιοποικιλότητας τους, μέσω της υλοποίησης καινοτόμων παρεμβάσεων, όπως εντοπισμός και αποτύπωση υπεραιωνόβιων ελαιώνων και ελαιόδενδρων, δεντροχρονολόγηση, διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών Ουσιών τους, καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στους υπεραιωνόβιους ελαιώνες, καθώς και  ανάδειξη και  προβολή τους.

Η Πράξη αρχικού προϋπολογισμού 360.650,07€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υλοποίησε το Υποέργο 01 "Εντοπισμός, Χαρτογράφηση, Χρονολόγηση, Αξιολόγηση  και Ανάδειξή των Υπεραιωνόβιων Ελαιώνων ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων" το οποίο εστίασε στον εντοπισμό, ζαρτογράφηση, χρονολόγηση, αξιολόγηση  και ανάδειξή των υπεραιωνόβιων ελαιώνων ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη διατήρηση/διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας