80411: Αξιολόγηση της επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου Βρωμoκαρυδιά (Ailanthus altissima) (HNVThreat) MIS 5034911
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπουχάγιερ Παύλος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:3262
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 105.404,62 €
Ακρωνύμιο: ΒΡΩΜΟΚΑΡΥΔΙΑ

Στα Ιόνια Νησιά υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός γεωργικών συστημάτων που χαρακτηρίζονται ως High Nature Value Farming Systems (Γεωργικά Συστήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας) με πλούσια και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα.Τα αλλόχθονα χωροεπεκτατικά είδη είναι μια σοβαρότερες απειλή για αυτά τα συστήματα. Ο κίνδυνος εντοπίζεται και αναγνωρίζεται και στην κοινοτική νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας όπως προβλέπεται και στην πολλαπλή συμμόρφωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 6 του Κανονισμού για την ΚΑΠ και αφορά την αποφυγή της επέκτασης ανεπιθύμητης βλάστησης στη γεωργική γη. Το έργο συμβάλλει στην κατανόηση και δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος σε ένα ευαίσθητο Τμήμα του Περιβάλλοντος και τελικά στην βελτίωση της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας