80409: Ονομαστικές Επιταγές ΕΛΚΕ (απαιτούνται timesheet) (Πρώην ΤΕΙ)
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδάτος Ιωσήφ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Προϋπολογισμός: 10.000,00

Επιστροφή