80407: ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη MIS 5033680
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη MIS 5033680
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:3262
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 180.425,74 €

Η Πράξη είχε ως στόχο τη μελέτη-προστασία-ανάδειξη επιλεγμένων “Μνημειακών Δασών” του Ιονίου (4 Μνημειακά Δάση σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο όπως ο Λόγγος Αγίου και το Δάσος της Υπεράγαθου στη Ζάκυνθο, καθώς και τα δάση Ι.Μ. Άτρου και Ι.Μ. Θεμάτων στην Κεφαλονιά)  και στοιχείων αυτών (π.χ. μακρομύκητες κλπ) και 25 δένδρων- “Μνημείων της Φύσης”, σε όλα τα νησιά του Ιονίου, ως περιοχών υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας.

Η Πράξη αρχικού προϋπολογισμού 382.500,00 € υλοποιήθηκε με την σύμπραξη του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υλοποίησε το Υποέργο 2 "Οικολογική αξιολόγηση και ανάδειξη μνημειακών δασών του Ιονίου – Διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση υψηλής διατροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτων" το οποίο εστίασε στην καταγραφή & οικολογική αξιολόγηση βιοποικιλότητας των μνημειακών δασών και μεμονωμένων μνημείων της φύσης Ζακύνθου & Κέρκυρας, στην καταγραφή, επιλογή και απομόνωση υψηλής διατροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτων των Ιονίων νήσων, στην Αειφορική αξιοποίηση αποβλήτων από αγροδιατροφικές δραστηριότητες για την ex-situ διατήρηση επιλεγμένων μακρομυκήτων, και στη ανάπτυξη ευφυούς υποσυστήματος ανάλυσης των δεδομένων, με στόχο την ανάδειξη, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση των συγκεκριμένων κοιτίδων βιοποικιλότητας.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας