80405: Τιτλος Πράξης: Εμβυθιστικό παιχνίδι περιπέτειας για την ανάδειξη της τοπικής δημιουργίας, τέχνης και παράδοσης στην πόλη της Κέρκυρας, τίτλος υποέργου Ανάπτυξη Ψηφιακού Παιχνιδιού
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 229.760,00
Ακρωνύμιο: C.CAGE

Σχεδίαση ενός καινοτόμου, προσβάσιμου και εμβυθιστικού παιχνιδιού περιπέτειας, το οποίο θα στηρίζεται στην περιήγηση των επισκεπτών σε χώρους με ιδιαίτερο πολιτιστικό και παραδοσιακό αποτύπωμα στην πόλη της Κέρκυρας μέσω χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας μείξης / επαύξησης της οπτικοακουστικής πραγματικότητας και προσδιορισμού της θέσης του χρήστη. Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή της σχετικής πλατφόρμας και σύστηματος επιβραβεύσεων ενσωματωμένων στα παιγνιώδη χαρακτηριστικά της εφαρμογής.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας