80404: Τίτλος Πράξης: Εικονικός Εκθεσιακός Χώρος Κέρκυρας στους τομείς Τουρισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος , τίτλος υποέργου: Aνάπτυξη Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου.
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Οικονόμου Κωνσταντίνος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 236.200,00
Ακρωνύμιο: v-Corfu

Δημιουργία ενός Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου (ΕΕΧ), ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στους ψηφιακούς χρήστες να περιηγηθούν στα εικονικά εκθέματά του, αναδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κέρκυρας ως προς τον πολιτισμό της, την κουλτούρα της και το φυσικό της περιβάλλον. Ο ΕΕΧ θα αποτελεί την πύλη εισόδου στις 3Δ διαδραστικές περιηγήσεις και  θα αντιστοιχεί σε ένα εμβληματικό στοιχείο του πολιτισμού της Κέρκυρας καθώς θα αποτελεί εικονική αναπαράσταση του (μη υφιστάμενου) Παλαιού Δημοτικού Θεάτρου.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας