80389: Ερευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθεάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών. Εφαρμογή με χρήση τεχνολογιών NFC - QR-CODE και πρωτοτύπων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κονιδάρης Αγησίλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλληνίας και ΤΕΙ Ιονίου Πανεπιστημίου - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Προϋπολογισμός: 19.216,16 €

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση  εκπόνησης πρωτογενούς έρευνας αποτύπωσης εμπειρίας επισκεπτών στην Κεφαλονιά, έρευνας και επιλογής hashtags για 60 αξιοθέατα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, σχεδιασμού και υλοποίησης mobile web site με πληροφορίες για τα ανωτέρω επιλεγέντα αξιοθέατα, ηλεκτρονικό σχεδιασμό πρωτότυπων πινακίδων σήμανσης με χρήση QR-CODE και NFC tags.

Σκοπός του έργου είναι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης μέσω κινητών συσκευών προς όφελος της βελτίωσης των επισκεπτών και της αύξησης της συμμετοχής (engagement) όσων βρίσκονται σε διακοπές στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, κάτι που θα αναδείξει τα αξιοθέατα των νησιών και την αναγνωρισιμότητά τους.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας