80384: Ανάπτυξη του συστήματος “PharmaΤron” μέσω του οποίου οι Ασθενείς/Πολίτες θα ενημερώνονται για το πλησιέστερο φαρμακείο που μπορεί να εκτελέσει την συνταγή τους (που έχει καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση https://www.e-prescription.gr της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και προαιρετικά να παραδώσει τα φάρμακα στο χώρο του ασθενή
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δραγώνας Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός: 137.252,42

Aνάπτυξη του συστήματος “PharmaTron” το οποίο θα λειτουργεί ως μια προηγμένη πλατφόρμα αξιοποίησης και υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr) της ΗΔΙΚΑ (Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και στήριξης της ιατρικής απόφασης χορήγησης φαρμάκων. Στόχος είναι να καλυφθεί το μεγάλο κενό του προσδιορισμού των φαρμακείων που έχουν επάρκεια εκτέλεσης συγκεκριμένης ηλεκτρονικής συνταγής, συνδέοντας την προσφορά με τη ζήτηση, προς όφελος τόσο των Ασθενών/Πολιτών, όσο και των φαρμακείων και είναι καινοτόμο γιατί συστηματικά αξιοποιεί την τεχνολογία και τα νέα δεδομένα (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση) για να προσφέρει μια νέα υπηρεσία, που βελτιώνει αισθητά τις υπάρχουσες μεθόδους, διαδικασίες και πρακτικές διάθεσης φαρμάκων.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας