80382: Παραδοσιακά Πνευστά Μουσικά Όργανα της Κεφαλονιάς – Ερευνητική Μηχανολογική προσέγγιση και Ακουστικές Μελέτες
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερέλος Διονύσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Εθνομουσικολογίας
Προϋπολογισμός: 62.650,00

Ερευνητική μελέτη των παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ως υπό εξαφάνιση στοιχείων της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα στο τεχνολογικό – μηχανολογικό επίπεδο. Μελέτη των οργάνων : «σκορτσάμπουνο», της οικογένειας των άσκαυλων και «ανακαρί» της οικογένειας των φλογερών της Κεφαλονιάς.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας