80379: Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων των Ιονίων Νήσων με χρήση γηγενών ζυμών MIS 5006342
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουλουγλιώτης Διονύσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 202.000,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παρακολούθηση, φροντίδα και αξιολόγηση δύο πειραματικών αμπελώνων. Αξιολόγηση των αμπελουργικών χαρακτηριστικών των συνδυασμών δύο υποκειμένων και τεσσάρων βιοτύπων Ρομπόλας με απώτερο στόχο να αξιολογηθεί το αμπελοοινικό δυναμικό των διαφορετικών βιοτύπων Ρομπόλας σε συνδυασμό με το κατάλληλο υποκείμενο ώστε μακροπρόθεσμα να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων και να μειωθεί το κόστος διαχείρισης της αυτοφυούς βλάστησης, η εξοικονόμηση εδαφικής υγρασίας και η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους.


Επιστροφή