80377: Αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας MIS 5006879
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώτης Χαρίλαος
Αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας MIS 5006879
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 77.719,94 €

Το έργο αφορά στην απομόνωση και η ανάκτηση υδροκολλοειδών υψηλής προστεθείσας αξίας από τα στερεά απόβλητα ελαιουργείων. Τα εν λόγω στερεά απόβλητα πρόκειται να κομποστοποιηθούν και στη συνέχεια ουσίες με γαλακτωματωποιητική, ιξωδοτροπική ή πηκτική δράση (υδροκολλοειδή εν γένει) θα απομονωθούν από τα προϊόντα της ζύμωσης και θα χαρακτηρισθούν ως προς τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους ρόλους σε μοντέλα τροφίμων, καλλυντικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η εν λόγω δράση δυνητικά αναμένεται να προτείνει νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στη βάση της τοπικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα θα απευθυνθεί σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας