80376: Εμβολιασμός τοπικών ποικιλιών αμπέλου σε κατάλληλα υποκείμενα, αξιολόγηση των αμπελουργικών τους χαρακτηριστικών και διαχείριση εδάφους αμπελώνων MIS 5007188
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσαλήρου Ειρήνη
Εμβολιασμός τοπικών ποικιλιών αμπέλου σε κατάλληλα υποκείμενα, αξιολόγηση των αμπελουργικών τους χαρακτηριστικών και διαχείριση εδάφους αμπελώνων MIS 5007188
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 76.390,38 €

Αντικείμενο του έργου ήταν η παρακολούθηση, η φροντίδα και η αξιολόγηση δύο πειραματικών αμπελώνων, η αξιολόγηση των αμπελουργικών χαρακτηριστικών των συνδυασμών δύο υποκειμένων και τεσσάρων βιοτύπων Ρομπόλας με απώτερο στόχο να αξιολογηθεί το αμπελοοινικό δυναμικό των διαφορετικών βιοτύπων Ρομπόλας σε συνδυασμό με το κατάλληλο υποκείμενο ώστε μακροπρόθεσμα να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων και να μειωθεί το κόστος διαχείρισης της αυτοφυούς βλάστησης, η εξοικονόμηση εδαφικής υγρασίας και η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας