80375: Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας MIS 5007020
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας MIS 5007020
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 67.752,62 €

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων και αειφόρων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση των αποβλήτων τυροκομείων προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, οι βιοδιεργασίες θα εστιάζουν παράλληλα με την απορρύπανση του εξαιρετικά ρυπογόνου τυρογάλακτος, στην ενζυμική ή/και μικροβιακή βιομετατροπή της λακτόζης του τυρογάλακτος (αφού πρώτα απομονωθεί η περιεχόμενη πρωτεΐνη).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας