80374: Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας MIS 5006880
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπιώτη Αδαμαντία
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 166.950,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν τα προϊόντα των Ιόνιων νήσων που προκύπτουν από το σταφύλι (κρασί, σταφίδα) και εξέταση των βιολογικών τους ιδιοτήτων με σκοπό να αναδειχθεί η διατροφική τους αξία. Παραλαβή παρά-προϊόντων που προκύπτουν από την διαδικασία της οινοποίησης και εξέταση των βιολογικών τους ιδιοτήτων με σκοπό να αποτελέσουν φτηνή πηγή βιο-δραστικών συστατικών για άλλες εφαρμογές με σκοπό η Σταφίδα Ζακύνθου να αναδειχθεί ως προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας , γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε αύξηση της τιμής της, αλλά και σε αύξηση της απασχόλησης, ενώ παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού.


Επιστροφή