80374: Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας MIS 5006880
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπιώτη Αδαμαντία
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 166.950,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν τα προϊόντα των Ιόνιων νήσων που προκύπτουν από το σταφύλι (κρασί, σταφίδα) και εξέταση των βιολογικών τους ιδιοτήτων με σκοπό να αναδειχθεί η διατροφική τους αξία. Παραλαβή παρά-προϊόντων που προκύπτουν από την διαδικασία της οινοποίησης και εξέταση των βιολογικών τους ιδιοτήτων με σκοπό να αποτελέσουν φτηνή πηγή βιο-δραστικών συστατικών για άλλες εφαρμογές με σκοπό η Σταφίδα Ζακύνθου να αναδειχθεί ως προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας , γεγονός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε αύξηση της τιμής της, αλλά και σε αύξηση της απασχόλησης, ενώ παράλληλα μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας